• بدلیل اینکه سفارشات بلافاصله پس از پرداخت تحویل باربری داده می شود بنابراین امکان لغو سفارشات در بیشتر مواقع وجود ندارد.
  • در صورتی که کالای سفارش داده شده مطابق با درخواست خریدار نبود امکان برگشت زدن سفارش وجود دارد و کلیه هزینه ارسال و دریاقت بر عهده فروشگاه می باشد.
  • در صورت مشاهده عیب در کالا ، کالای موردنظر صرفا در مرکز سرویس تعمیر خواهد شد و امکان تعویض وجود ندارد.