• چاپ طرح یاماها در جلوی تی شرت
  • چاپ طرح سه نیزه یاماها در پایین تی شرت
  • 100% نخی