• 100% نخی
  • نشان یاماها در جلوی تی شرت
  • آستین بلند
  • کشباف