• 100% نخی
  • چاپ دستی لوگوی یاماها
  • نشان بافت یاماها در انتهای لبه تی شرت