• 100% پنبه
  • لوگوی یاماها بطور وسیع و منظم بر روی آن چاپ شده
  • چاپ لوگوی یاماها روی سینه
  • یقه برگردان
  • آستین دولای سوزن دوزی شده و حاشیه دار