• طرح پرچم روی سینه
  • دوخته شده از ترکیب نخ ،پلی استر و ریون
  • نشان بافت یاماها در انتهای لبه