• یقه گرد و 100% پنبه
  • طرح پرچم عمودی با نشان یاماها در آستین
  • نشان دوخت یاماها در انتهای لبه تی شرت