• دوخته شده از ترکیب نخ / پلی استر / ریون
  • چاپ طرح پرجم در وسط تی شرت
  • نشان بافت یاماها در انتهای لبه تی شرت