• 100% نخی
  • چاپ لوگوی یاماها روی آستین
  • چاپ لوگوی viper در وسط تی شرت