• 100% پنبه
  • نشان یاماها وسط سینه و روی آستین
  • نشان دوخت یاماها در لبه پایین تی شرت