• دوخته شده از پارچه نخی و پلی استر
  • اندامی
  • لوگوی یاماها در جلو و پشت تی شرت