• دوخته شده از ترکیب نخ و پلی استر
  • طرح Yamaha Speed Block در قسمت پایین
  • لوگوی یاماهادر پشت
  • نشان بافت یاماها در آستین ها