• دوخته شده از پارچه کتان
  • چاپ لوگوی یاماها به رنگ سفید