• 100% نخی
  • چاپ نشان yamaha motorcycle روی سینه و پشت تی شرت
  • نشان بافت یاماها در انتهای لبه تی شرت