• چاپ طرح High Rev و yamaha در روی سینه
  • نشان بافت یاماها در انتهای لبه تی شرت
  • دوخته شده از نخ و پلی استر