• 100% نخی
  • چاپ با سنگ مصنوعی ریز و براق روی تی شرت