• 100% پلی میکرو فیبر پیشرفته
  • مقاوم در برابر رطوبت
  • مقاوم در برابر آفتاب