• چاپ برند مشکی یاماها درپهلوی تی شرت
  • چاپ برند سفید یاماها در دو آستین