• 100% نخی
  • طرح Yamaha Speed Block روی سینه
  • اتیکت بافت برند یاماها درانتها