• ترکیبی از نخ و پلی استر
  • چاپ لوگوی یاماها در جلو
  • یقه هفت