• دوخته شده از 100%نخ کشباف
  • طرح اندامی
  • فوق العاده نرم و راحت