• ساخته شده با الیاف نپرون جهت راحتی بیشتر
  • دارای زیپ جلو
  • دارای دو کمربند جهت استحکام بیشتر
  • مورد تایید گارد ساحلی آمریکا