• ساخته از نایلون نئوپرن
  • دارای سه کمربند جهت ایمنی بیشتر
  • سبک و قدرت جذب بالا
  • مورد تایید گارد ساحلی آمریکا