• ساخته شده از نئوپرن برای راحتی بیشتر
  • تکه دوزی شده جهت جلوگیری از سایش وناراحتی احتمالی
  • دارای زیپ وکمربند جهت ایمنی بیشتر
  • دارای دو کمربند
  • مورد تایید گارد ساحلی آمریکا