• ساخته شده از نایلون سنگین
  • دارای زیپ
  • دارای دو کمربند جهت ایمنی بیشتر
  • مورد تایید گارد ساحلی