• دارای سه کمربند قابل تنظیم
  • طراحی زیبا
  • مورد تایید گارد ساحلی آمریکا