• ساخته شده از نایلون PFD S1
  • دارای چهار کمربند
  • مورد تایید گارد ساحلی آمریکا