• ساخته شده از نایلون PFD
  • دارای سه کمربند
  • دوخت پنهان جهت جلوگیری از نخ زدگی
  • مورد تایید گارد ساحلی آمریکا