• بکاررفته از فوم قطعه شده برای راحتی بیشتر
  • ساخته شده از نئوپرن
  • دارای زیپ و کمربند جهت ایمنی بیشتر
  • مورد تایید گارد ساحلی آمریکا