• از جنس پلی استر درجه یک
  • دوخت سراسری جهت افزایش مقاومت
  • دارای اسفنج هایی با قدرت جذب بالا و مقاومت بیشتر درون آب
  • مورد تایید گارد ساحلی آمریکا