• دارای لبه های کششی
  • دوخته شده از چرم پوست گاو
  • دارای مقداری چرم از پوست بز
  • دارای پوست کاملا محافظت کننده
  • دارای پوست 100% چرمی
  • دارای نوار 100% پلی استر