• سه سیلندر خطی،چهارزمانه،12 سوپاپ

  • سوخت رسانی انژکتور

  • حجم سیلندر941 سی سی

  • شافت متوسط

  • سیستم فرمان:ریموت کنترل