• چهار سیلندر خطی ، چهارزمانه ،16 سوپاپ

  • سوخت رسانی انژکتور

  • حجم سیلندر 1502 سی سی

  • شافت بلند

  • سیستم فرمان : ریموت کنترل