• دارای باک بنزین سرخود
  • مصرف سوخت بسیار پایین
  • مناسب قایق های پلی اتیلن ، قایق های بادی ، کانو و دیگر شناور های سبک
  • بازدهی بالا در آب های شور و شیرین
  • بهترین گزینه برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست