• ساخت تایوان با قطعات یاماها ژاپن
  • 2 سال گارانتی تعمیر یاماها موتور ایران
  • 3 سیلندر
  • سیستم سوخت رسانی 3 کاربراتور
  • مصرف پایین
  • پرفروشترین موتور قایق در زمینه استفاده ماهیگیری و تفریحات آبی