• چاپ لوگوی یاماها روی سینه
  • ترکیبی از نخ نرم و پلی استر