• پارچه پشمی دارای روپوش و آستر
  • زیپ دار با نوارمقاوم در برابر حرارت
  • الیاف طبیعی