• دوخته شده از پارچه کشباف نخی
  • سبک و راحت
  • چاپ برند یاماها در وسط لباس