• ترکیبی از نخ و پلی استر
  • طرح پرچم در وسط سینه