• دوخته شده با ترکیبی از نخ و پلی استر
  • چاپ لوگوی یاماها به رنگ سفید
  • زیپ یک چهارم