• 50% نخ ،50% پلی استرپشمی
  • دارای کلاه دولا
  • یکدست بودن دو آستین
  • دارای جیب جلو
  • چاپ طرح 509 روی پلیور