• چاپ لوگوی یاماها در وسط سینه
  • دارای جیب جلو
  • دارای دو رنگ مختلف