• دوخته شده از پارچه پشمی
  • چاپ برند یاماها روی سینه
  • دارای پروانه رسمی پوشاک یاماها