• چاپ طرح Yamaha Motorcycles روی سینه
  • چاپ لوگوی یاماها روی جیب
  • دوخته شده از نخ و پلی استر