• دوخته شده از پاچه پشمی و آستر فوق العاده نرم
  • دارای ضخامت یکدست
  • زیپ دار