• چاپ لوگوی یاماها روی بازو و سینه
  • دوخته شده از نخ و پلی استر