• کاپشن پشمی اندامی
  • دارای نوارشبرنگ در پشت و پهلو
  • قلابدوزی لوگوی Yamaha Racing در جلو و پشت
  • یقه نواردار پشمی برای راحتی و گرما
  • آستردوزی دو لایه پلی استر