• دوخته شده از نایلون پیلوتکس تاسلان
  • ضد آب و آستردوزی داخلی
  • دارای نوارهای شبرنگ در پشت و پهلوها
  • قلابدوزی لوگوی یاماها در جلو و پشت
  • آستردوزی دولایه توری جیب ها
  • زیپ ضدآب