• دارای تنه پشمی
  • دارای نوار شبرنگ برای دید بهتر در شب
  • قلابدوزی لوگوی یاماها
  • یقه نواردار پشمی برای راحتی و گرما
  • دارای آستردوزی دولایه پلی استر