• دوخته شده از نایلون پیلوتکس
  • ضدآب با پارچه میانی بیرونی و آستردوزی داخلی
  • دارای نوارشبرنگ درپشت و پهلوی ژاکت
  • قلابدوزی لوگوی Yamaha Racing در جلو و پشت
  • دوخت روکش ضدآب زیپ دار در یقه برای جذب رطوبت هوا